Tapu Nedir ?

Tapu Nedir?

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna halk arasında “tapu senedi” de denmektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenebilmektedir. 

Tapu sözcüğü, güven anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan “tapuk” kelimesinden türetilmiştir. 


Tapular  üçe ayrılırArsa ,Kat İrtifak Tapusu ve  Kat Mülkiyet Tapusu

1- Arsadan hisse paylı tapular

Hisseli  tapu olarak da geçer;  bir gayrimenkuldeki ortak sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudurHisseli arsatapularında kişilerin toplam arsa içindeki yerleri tapu kayıtlarında görünmezHerkes her metrekarede hissesi oranındaortaktırBazen ortaklar bu ayrımı kendi aralarında anlaşarak yaparlar ama sözkonusu paylaşma  tapu kayıtlarındagörünmezBu birkaç nedenden kaynaklanabilirÖrneğin mülkünbulunduğu bölgede belli bir metrekarenin altındakiparseller kanunen ifraz edilemiyor olabilir.

a-Tarla tapusu
b- Arsa tapusu
c- Hisseli arsa tapusu
d- Ifrazlı arsa tapusu
e- Imarlı arsa tapusu
2- Kat irtifak tapuları
3- Kat mülkiyet tapuları (Yapı kullanma izin belgeli-iskanlı)

2-Kat irtifak tapusuarsa tapusu olarak geçerKonut arsatarlabahçe şeklinde görünür.  Bu  tapu  türündekonutveya işyeri arsa veya tarla olarak göründüğü için metrekare olarak değil  arsa miktarı olarak geçer.

Emlak vergisi arsa,tarla v.s üzerinden ödenir.

3-Kat mülkiyet veya müstakil  tapu Yapı kullanma izin belgesi (İskanalınmış konut ya da işyerininbağımsız bölümolarak  tapu kütüğüne kaydedilir ve  konut ya da işyerinin bağımsız bölüm başına düşen

hazır emlak sitesi