Kira Kontratı Örneği

                                                        KİRA SÖZLEŞMESİ

 

Kiralananın Adresi

 

Kiralananın Cinsi

Konut

Kiraya Verenin Adı Soyadı
T.C. Kimlik  No.su

 

Kiraya Verenin Adresi

 

Kiracının Adı Soyadı ve

T.C. Kimlik No.su

 

Kiracının Adresi

 

Kiracının Fiilini Üstlenen Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No

 

Bir Aylık Kira Karşılığı

……….- TL.

………………………..

Bir Yıllık Kira Karşılığı

………….. TL.

……………………….. TL.

Kiranın Ödeme Şekli

 

Kiranın Başlangıç Tarihi

.…/……

Kiranın Süresi

 

Kiralananın Şimdiki Durumu

Tam, mükemmel iskâna elverişli daire.

Kiralananın Ne İçin Kullanılacağı

.

Kiralananda Bulunan Demirbaş Eşya

-----------------
 

GENEL KOŞULLAR

1.       Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2.       Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3.       Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4.       Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.

5.       Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6.       Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7.       Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8.       Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9.       Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10.   Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11.   Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12.   Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13.   Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14.   Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15.   Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16.   Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

      17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere,

            genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

 

 

hazır emlak sitesi